Informacja o projekcie „Półkolonia dla dzieci i osób niepełnosprawnych połączona z terapią”

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Stowarzyszenie „Twój potencjał” realizuje zadanie „Półkolonia dla dzieci i osób niepełnosprawnych połączona z terapią” w terminach: – 17-21.07. 2023 r. – 24-28.07.2023 r. – 31.07.- 04.08.2023 r. – 07.-11.08.2023 r. Projekt skierowany jest do 32 dzieci/ osób niepełnosprawnych (w przedziale wiekowym 15-25 lat), w ramach…