Projekty

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Stowarzyszenie „Twój potencjał” realizuje zadanie „Półkolonia dla dzieci i osób niepełnosprawnych połączona z terapią” w terminach:

– 17-21.07. 2023 r.

– 24-28.07.2023 r.

– 31.07.- 04.08.2023 r.

– 07.-11.08.2023 r.

Projekt skierowany jest do 32 dzieci/ osób niepełnosprawnych (w przedziale wiekowym 15-25 lat), w ramach 4 grup półkolonijnych.

Podczas półkolonii  dzieci skorzystają z zajęć w ramach 5 bloków tematycznych. 

W ramach zajęć kulinarnych kształtowane będą nawyki higieniczne, prozdrowotne, dzieci uczyć się będą samodzielnego przygotowywania zbilansowanych i zdrowych posiłków, a także kulturalnego i estetycznego ich spożywania. Planowane jest wizyta w lokalnej restauracji na warsztaty robienia „zdrowej” pizzy pod hasłem „Pizza też może być zdrowa”.

W ramach zajęć teatralno – muzycznych rozwijana będzie aktywność i ekspresja twórcza dzieci. Podczas tych zajęć rozwijana będzie i stymulowana poprzez odpowiednie zabawy wszechstronna aktywność dzieci. Zabawa w teatr zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną, korzystnie wpływa na kształtowanie i umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji, wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów. W czasie zajęć dzieci uczyć się będą prostych układów tanecznych, małych ról, wprowadzane będą elementy treningu relakasacyjnego, elementy wizualizacji, kształtowana będzie umiejętności odprężenia się i redukcji napięcia emocjonalnego.

W ramach zajęć manualnych i arteterapii dzieci wyzwolą aktywność twórczą, wyrównają braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwolą zaakceptować siebie i innych. Podczas zajęć dzieci wykonywać będą prace z różnorodnych materiałów, z wykorzystaniem różnych technik plastyczno-technicznych, z wykorzystaniem pozytywnych walorów muzycznych. Wprowadzone zostaną elementy sensoplastyki.

W ramach zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowane będą różnego rodzaju zabawy ruchowe, w tym z wykorzystaniem metody Klanzy, metody W. Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego) a także Pedagogiki zabawy. Podczas zajęć zwracana będzie uwaga na zachowywanie prawidłowej postawy ciała i ewentualne korygowanie.

W ramach zajęć profilaktyczno – terapeutycznych ćwiczona będzie umiejętność prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym zgodnie z powszechnie aprobowanymi normami, uczestnicy uczeni będą konkretnych umiejętności społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. Podczas zajęć promowany będzie zdrowy styl życia. Planowana jest wycieczka całodniowa do stadniny koni, podczas której dzieci skorzystają z elementów hipoterapii i drzewoterapii.

Udział dzieci w zajęciach półkolonii jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionelanego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie