Rozrywka

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaśle korzystają w okresie wakacyjnym z półkolonii połączonej z terapią. Oferta jest skierowana do 32 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat.  Środki pozyskane przez Stowarzyszenie ,,Twój Potencjał” pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem głównym realizacji zadania jest zwiększenie dostępu dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną do oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej poprzez zorganizowanie czasu wolnego w powiązaniu z terapią i nowoczesnymi formami rehabilitacji.

Dziećmi i młodzieżą zajmuje się wykwalifikowana kadra w skład której wchodzą oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, arteterapeuta, muzykoterapeuta, psycholog.

Uczestnicy mogą skorzystać z zajęć manualnych i arteterapii, hipoterapii, treningów umiejętności społecznych, organizowane są ,,warsztaty pizzy”, rozwijają umiejętności kulinarne, taneczne.

Półkolonia odbywa się w czterech tygodniowych turnusach, w terminie 17.07.2023r- 11.08.2023r.   

W dniu 24.07.2023r. odwiedził wychowanków półkolonii Starosta Powiatu Jasielskiego Pan Adam Pawluś, życząc udanego wypoczynku i niezapomnianych wrażeń.

Największą nagrodą za wkład i pracę w realizację zadania jest uśmiech i radość uczestników półkolonii. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek współpracy Stowarzyszenia ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Jaśle i półkolonia stanie się cyklicznym wydarzeniem.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć