Dotacja Urząd Miasta Jasła

Stowarzyszenie oferuje pomoc specjalistyczną dla mieszkańców miasta Jasła w zakresie:

  • udzielanie poradnictwa prawnego 
  • prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 
  • udzielanie wsparcia socjalnego
  • udzielanie wsparcia psychologicznego
  • prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla ofiar przemocy
  • udzielanie poradnictwa medycznego
  • udzielanie konsultacji wychowawczych przez pedagoga

Zadania finansowane są od stycznia 2021- grudnia 2021 roku ze środków Miasta Jasła w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Twój Potencjał”  zadania na rzecz Miasta Jasła z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Wsparcia.