Stowarzyszenie „Twój Potencjał” w 2022 roku oferuje BEZPŁATNĄ pomoc specjalistyczną dla mieszkańców miasta Jasła zakresie:

  • udzielanie poradnictwa prawnego
  • udzielanie poradnictwa socjalnego
  • udzielanie wsparcia psychologicznego
  • udzielanie poradnictwa medycznego
  • prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  • prowadzenie terapii ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy oraz nabycie umiejętności ochrony przed osoba stosującą przemoc w rodzinie
  • udzielanie konsultacji wychowawczych przez pedagoga 

Zadania finansowane są ze środków Miasta Jasła w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Twój Potencjał”  zadania na rzecz Miasta Jasła z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Wsparcia.