Placówka Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej z funkcją opiekuńczą dla dzieci i młodzieży  z terenu Miasta Jasła